ERAF Sihtasutus Eestis
Avaleht
Sihtasutusest / kontakt
Harald Raudsepa stipendiumidest
Kes oli Harald Raudsepp?
K K K

 

Harald Raudsepa 2022./2023. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemustest

 

30. augusti 2022. a. ajalehes "Postimees" (nr 166) välja kuulutatud avalik stipendiumikonkurss Harald Raudsepa nimelistele stipendiumitele 2022./2023. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 91 avaldust, millest komisjon kvalifitseeris konkursil osalema kõik avaldused.

Avalduse esitanud üliõpilastest õpib Eesti ülikoolide bakalaureuseõppes 34 ja magistri- või integreeritud õppes 40 üliõpilast ning välismaa ülikoolides 17 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 64,8%.

 

ERAF Sihtasutus Eestis andis 2022./2023. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega á 1750 EUR, kogusummas 43 750 EUR,

neist 10 bakalaureuseõppe ja 7 magistriõppe  üliõpilasele, kes õpivad Eesti ülikoolides ja 8 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilasele.

Kõigile konkursil osalenutele saadetakse e-postiga välja teade personaalsest konkursitulemusest.

Stipendiaatidele kantakse stipendiumid nende pangakontodele pärast pangaandmete esitamist.

Kes taotlenutest ei ole e-teadet 1. detsembriks kätte saanud, palume pöörduda e-posti teel ERAF Sihtasutuse poole.

Järgmise stipendiumikonkursi toimumisest annab ERAF Sihtasutus Eestis teada 2023. aasta septembri alguseks.

 

 

Avaldatud 25. novembril 2022.a.
 
 

 

  HARALD RAUDSEPA STIPENDIUMID 2022/2023

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis(lüh. ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe Eesti üliõpilastele 2022./2023. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR.

NB! Stipendiumile ei saa kandideerida rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2021./2022.õppeaasta stipendiaadid.

 Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

1)   isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;

2)   tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja täiskoormusega õppimise kohta;

3)   õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijad peaksid esitama koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;

4)   curriculum vitae (CV), lisades sellele

 - lühiülevaate stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning    töökogemustest, samuti nägemuse, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, s.h  ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks;

- lühiülevaate, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Avaldused ja CV palume esitada eesti keeles, välisülikoolide tõendid inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saata hiljemalt 15. oktoobri 2022. a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis (või Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis)

Nimekast 3672, Pallasti 28, 11402, Tallinn, Harjumaa  (välismaalt saates ka Estonia)

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult e-kirja või kirjaga detsembri esimestel nädalatel. Määratud stipendium väljastatakse stipendiaadi pangakontole, mistõttu stipendiaadilt küsitakse vajadusel eelnevalt veel täiendavaid andmeid (isikukood, täisnimi isikut tõendava dokumendi järgi, korrektsed pangaandmed jt). Pangaandmed peavad sisaldama kõiki rahvusvahelisteks pangaoperatsioonideks vajalikke rekvisiite. Stipendiumide ülekandmisel pangakontodele välismaal maksavad stipendiaadid ülekandekulud kahasse saatjaga. Harald Raudsepa stipendiumid on tulumaksuvabad.

On väga oluline, et avaldustel oleks ära märgitud taotleja täielikud ja korrektsed kontaktandmed (postiaadress, alternatiivaadressid, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal kindlasti lisada oma nimi ja aadress.

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutuse Eestis juhatuse poolt moodustatud konkursikomisjon.

*   *   *

Võimalike küsimuste kohta leiate vastuseid ja soovitusi käesoleva veebilehe rubriigist „KKK” (Korduma Kippuvad Küsimused).

Avaldatud 30. augustil 2022. a.


 

Harald Raudsepa 2021./2022. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemustest

 

30. augusti 2021. a. ajalehes "Postimees" välja kuulutatud avalik stipendiumikonkurss Harald Raudsepa stipendiumitele 2021./2022. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 107 avaldust, millest komisjon ei kvalifitseerinud konkursil osalema ühte avaldust.

Avalduse esitanud üliõpilastest õpib Eesti ülikoolide bakalaureuseõppes 41 ja magistri- või integreeritud õppes 45 üliõpilast ning välismaa ülikoolides 21 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 64,5%.

 

ERAF Sihtasutus Eestis andis 2021./2022. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega á 1750 EUR, kogusummas 43 750 EUR,

neist 9 bakalaureuseõppe ja 8 magistriõppe  üliõpilasele, kes õpivad Eesti ülikoolides ja 8 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilasele.

Kõigile konkursil osalenutele on e-postiga välja saadetud teade personaalsest konkursitulemusest.

Stipendiaatidele saadeti stipendiumid pangakontodele pärast pangaandmete esitamist.

Kes taotlenutest ei ole e-teadet kätte saanud, palume pöörduda e-posti teel ERAF Sihtasutuse poole.

Järgmise stipendiumikonkursi toimumisest annab ERAF Sihtasutus Eestis teada 2022. aasta septembri alguseks.

 
Avaldatud 30. novembril 2021.a.
 
 

 

 HARALD RAUDSEPA STIPENDIUMID 2021/2022

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis, (lüh. ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe Eesti üliõpilastele 2021./2022. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR.

NB! Stipendiumile ei saa kandideerida rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased.

 Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

1)   isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;

2)   tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja täiskoormusega õppimise kohta;

3)   õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijad peaksid esitama koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;

4)   curriculum vitae (CV), lisades sellele

 - lühiülevaate stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning    töökogemustest, samuti nägemuse, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, s.h  ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks;

- lühiülevaate, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Avaldused ja CV palume esitada eesti keeles, välisülikoolide tõendid inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saata hiljemalt 15. oktoobri 2021. a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis (või Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis)

Nimekast 3672, Pallasti 28, Postkontor, 10507, Tallinn, Harjumaa

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult e-kirja või kirjaga detsembri esimestel nädalatel. Määratud stipendium väljastatakse stipendiaadi pangakontole, mistõttu stipendiaadilt küsitakse vajadusel eelnevalt veel täiendavaid andmeid (isikukood, täisnimi isikut tõendava dokumendi järgi, korrektsed pangaandmed jt). Pangaandmed peavad sisaldama kõiki rahvusvahelisteks pangaoperatsioonideks vajalikke rekvisiite. Stipendiumide ülekandmisel pangakontodele välismaal maksavad stipendiaadid ülekandekulud kahasse saatjaga. Harald Raudsepa stipendiumid on tulumaksuvabad.

On väga oluline, et avaldustel oleks ära märgitud taotleja täielikud ja korrektsed kontaktandmed (postiaadress, alternatiivaadressid, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal kindlasti lisada oma nimi ja aadress.

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutuse Eestis juhatuse poolt moodustatud konkursikomisjon.

*   *   *

Võimalike küsimuste kohta leiate vastuseid ja soovitusi käesoleva veebilehe rubriigist „KKK” (Korduma Kippuvad Küsimused).

Avaldatud 29. augustil 2021. a.

  


Harald Raudsepa stipendiume 2020./2021. õppeaastaks välja ei anta

Seoses tekkinud finantsoludega otsustas ERAF Inc. juhatus Harald Raudsepa stipendiume 2020./2021. õppeaastaks mitte välja anda.

Avaldatud 17. oktoobril 2020

 


Harald Raudsepa stipendiumitest 2020./2021. õppeaastal

Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. (ERAF) on Harald Raudsepa stipendiume välja andnud juba 23 aastat, mille jooksul on määratud stipendiume 924 üliõpilasele kokku ligi 833 000 euro väärtuses.

Stipendiumifond hakkab aga ammenduma ning fondi juhatus ei ole veel majanduslangusest tingituna otsustanud stipendiumite väljaandmise võimaluse ja arvu kohta käesoleval õppeaastal.  Ootame otsust lähiajal.

Avaldatud 01. septembril 2020

  


 

Harald Raudsepa 2019./2020.õppeaasta stipendiumikonkursi tulemustest

5. septembril 2019. a. ajalehes "Postimees" välja kuulutatud avalik stipendiumikonkutss Harald Raudsepa stipendiumidele 2019./2020. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 185 avaldust, millest komisjon ei kvalifitseerinud konkursil osalema ühte avaldust.

Avalduse esitanud üliõpilastest õpib Eesti ülikoolide bakalaureuseõppes 51 ja magistriõppes 83 üliõpilast ning välismaa ülikoolides 51 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 61,6%.

ERAF Sihtasutus Eestis andis 2019./2020. õppeaastaks välja 24 stipendiumi väärtusega 1750 EUR igaüks kogusummas 42 000 EUR,

neist 9 bakalaureuseõppe ja 7 magistriõppe üliõpilastele, kes õpivad Eesti ülikoolides ja 8 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilastele.

Kõigile konkursil osalenutele on e-postiga välja saadetud teade personaalse konkursitulemuse kohta. Stipendiaatide pangakontodele, kes on oma pangaandmed esitanud, on stipendiumisummad üle kantud.

Kes taotlenutest ei ole e-teadet kätte saanud, palume pöörduda e-posti teel ERAF Sihtasutuse  poole.

Järgmise stipendiumikonkursi toimumisest loodab ERAF Sihtasutus Eestis teada anda 2020. aasta septembri alguseks.

Avaldatud 02.detsembril 2019. a.

 


 

HARALD RAUDSEPA STIPENDIUMID 2019/2020

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis, (lüh. ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe Eesti üliõpilastele 2019./2020. õppeaastaks välja 24 stipendiumi väärtusega 1750 EUR.

NB! Stipendiumile ei saa kandideerida rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2018./2019. õppeaasta stipendiaadid.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

1) isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;

2) tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja täiskoormusega õppimise kohta;

3) õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijatel tuleb esitada koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;

4) curriculum vitae (CV), lisades sellele

 - lühiülevaate stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning töökogemustest, samuti nägemuse, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, sh ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks;

 - lühiülevaate, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Taotlused palume esitada kas eesti või inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saata hiljemalt 16. oktoobri 2019.a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis (või Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis)

Nimekapp 3672, Omniva Äriklienditeenindus, Pallasti 28, 11402, Tallinn, Harjumaa

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult kas e-kirja või kirjaga detsembri esimestel nädalatel. Määratud stipendium väljastatakse stipendiaadi pangakontole, mistõttu küsitakse stipendiaadilt eelnevalt veel täiendavaid andmeid (isikukood, täisnimi isikut tõendava dokumendi järgi, korrektsed pangaandmed jt). Pangaandmed peavad sisaldama kõiki rahvusvahelisteks pangaoperatsioonideks vajalikke rekvisiite. Stipendiumide ülekandmisel pangakontodele välismaal maksavad stipendiaadid ülekandekulud saatjaga kahasse. Harald Raudsepa stipendiumid on tulumaksuvabad.

On väga oluline, et avaldusel oleksid ära toodud taotleja täielikud ja korrektsed kontaktandmed (postiaadress, alternatiivaadressid, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal lisada oma nimi ja aadress.

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutuse Eestis juhatuse poolt moodustatud konkursikomisjon.

*   *   *

Võimalike küsimuste kohta leiate vastuseid, juhiseid ja soovitusi käesoleva veebilehe rubriigist "KKK" (Korduma Kippuvad Küsimused).

Avaldatud 5. septembril 2019.a.

 


 

EELTEADE 2019./2020. ÕPPEAASTA STIPENDIUMIKONKURSI KOHTA

ERAF Sihtasutuse Eestis juhatus ja nõukogu otsustasid 2019./2020. õppeaastaks avaliku konkursi korras välja anda 24 Harald Raudsepa stipendiumi nominaalväärtuses 1750 EUR ning kogusummas 42000 EUR. Konkursiteade ilmub ajalehes "Postimees" ning konkursi täpsustatud tingimused käesoleval veebilehel septembri algul.

Avaldatud 29. augustil 2019

 


 

Harald Raudsepa 2018./2019. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemustest

29. augustil 2018.a. ajalehes "Postimees" välja kuulutatud avalik stipendiumikonkurss Harald Raudsepa stipendiumitele 2018./2019. õppeaastaks on lõppenud.

Konkursile laekus 160 avaldust, millest komisjon ei kvalifitseerinud konkursil osalema kahte hilinenud avaldust.

Avalduse esitanud üliõpilastest õpib Eesti  ülikoolide bakalaureuseõppes 52 ja magistriõppes 70 üliõpilast ning välismaa ülikoolides 38 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 59,5 %.

 

ERAF Sihtasutus Eestis andis 2018./2019. õppeaastaks välja 28 stipendiumit väärtusega 1500 EUR igaüks, kogusummas 42000 EUR,

neist 9 bakalaureuseõppe ja 13 magistriõppe üliõpilastele, kes õpivad Eesti ülikoolides ning 6 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilastele.

Kõigile konkursil osalenutele on e-postiga välja saadetud teade personaalsest konkursitulemusest.

Stipendiaatidele saadetakse stipendium pangakontole pärast pangaandmete esitamist.

Kes taotlenutest ei ole e-teadet kätte saanud, palume pöörduda e-posti teel ERAF Sihtasutuse poole.

Järgmise stipendiumikonkursi toimumisest loodab ERAF Sihtasutus Eestis teada anda 2019. aasta septembri alguseks.

Avaldatud 18. novembril 2018.a.

 


HARALD RAUDSEPA STIPENDIUMID 2018/2019

Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis, (lüh. ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2018./2019. õppeaastaks välja stipendiume väärtusega 1500 EUR.

NB! Stipendiumile ei saa kandideerida rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2017./2018. õppeaasta stipendiaadid.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

1)   isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;

2)   tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja immatrikuleerimise kohta;

3)   õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijad peaksid esitama koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;

4)   curriculum vitae (CV);

5)   lühiülevaade stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning töökogemustest, samuti nägemus, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, s.h  ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks;

6)   lühiülevaade, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Taotlused palume esitada kas eesti või inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saata hiljemalt 05. oktoobri 2018. a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis (või Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis)

Nimekapp 3672, Omniva Äriklienditeenindus, Pallasti 28, 11402, Tallinn, Harjumaa

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult e-kirja või kirjaga detsembri esimestel nädalatel. Määratud stipendium väljastatakse stipendiaadi pangakontole, mistõttu stipendiaadilt küsitakse vajadusel eelnevalt veel täiendavaid andmeid (isikukood, täisnimi isikut tõendava dokumendi järgi, korrektsed pangaandmed jt). Pangaandmed peavad sisaldama kõiki rahvusvahelisteks pangaoperatsioonideks vajalikke rekvisiite. Stipendiumide ülekandmisel pangakontodele välismaal maksavad stipendiaadid ülekandekulud kahasse saatjaga. Harald Raudsepa stipendiumid on tulumaksuvabad.

On väga oluline, et avaldustel oleks ära märgitud taotleja täielikud ja korrektsed kontaktandmed (postiaadress, alternatiivaadressid, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal kindlasti lisada oma nimi ja aadress.

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutuse Eestis juhatuse poolt moodustatud konkursikomisjon.

*   *   *

Võimalike küsimuste kohta leiate vastuseid ja soovitusi käesoleva veebilehe rubriigist „KKK” (Korduma Kippuvad Küsimused).

 Avaldatud 29. augustil 2018. a.

 


EELTEADE

Ka 2018./2019. õppeaasta Harald Raudsepa stipendiumide avalik konkurss toimub alates 05. oktoobrist. Stipendiumile võivad kandideerida ülikoolide bakalaureuse ja magistriõppe täiskoormusega õppivad edukad üliõpilased. Meie reeglid on niisugused, et stipendiumile võib kandideerida alates bakalaureuseõppe teisest kursusest esimese kursuse õppetulemuste põhjal. Komisjon arvestab peale hinnete ka muud ühiskondlikku aktiivsust. Stipendiumi suurus õppeaastaks on 1500 EUR ja määramise korral saab selle kätte enne detsembri lõppu (jõuludeks). Peamised kriteeriumid kandideerimisel on hea õppeedukus ja eesmärgipärane ning tulemuslik teaduslik, kunstiline, sportlik või muu ühiskondlik tegevus õpingute kõrval. Nagu praktika on näidanud, laekub konkursile tavaliselt 170 – 200 avaldust, väljaantavate stipendiumide arv  jääb aga 25 piiresse. Konkurss kuulutatakse välja augusti lõpunädalal ajalehes Postimees ja käesoleval veebilehel ning avaldused tuleb esitada vastavalt väljakuulutatud konkursitingimustele enne 5. oktoobrit. Stipendiumile ei saa kandideerida kahel järjestikusel õppeaastal. Lisainformatsiooni sageli tekkivatele küsimustele leiate käesoleva veebilehe rubriigist KKK.

 ERAF Sihtasutuse Eestis juhatus

 Avaldatud 17. augustil 2018

*    *    *

 

Harald Raudsepa 2017./2018. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemustest

5. septembril 2017. a. ajalehes "Postimees" välja kuulutatud avalik stipendiumikonkurss Harald Raudsepa stipendiumitele 2017./2018. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 188 avaldust, millest komisjon ei kvalifitseerinud konkursil osalema kahte hilinenud avaldust.

Konkursile osalema jäänud 186-st taotlejast õpib bakalaureuseõppes 90 ja magistriõppes 96 üliõpilast, neist Eesti ülikoolides 145 ja välismaa ülikoolides 41 üliõpilast. Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 59,7 %.

ERAF Sihtasutus Eestis andis 2017./2018. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega á 1500 EUR, kogusummas 37 500 EUR, 

neist 7 bakalaureuseõppe ja 12 magistriõppe üliõpilasele, kes õpivad Eesti ülikoolides ning 6 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilastele.

Kõigile konkursil osalenutele on e-postiga välja saadetud teade personaalsest konkursitulemusest. Stipendiaatidele saadetakse stipendiumid pangakontodele pärast pangaandmete esitamist.

Kes taotlenutest ei ole e-teadet kätte saanud, palume pöörduda e-posti teel ERAF Sihtasutuse poole.

Järgmise stipendiumikonkursi toimumisest loodab ERAF Sihtasutus Eestis teada anda 2018. aasta septembri alguseks.

Avaldatud 27. novembril 2017. a.

 


 

HARALD RAUDSEPA STIPENDIUMID 2017/2018

Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis (lüh. ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2017./2018. õppeaastaks välja stipendiume väärtusega 1500 EUR.

NB! Stipendiumile ei saa kandideerida rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2016./2017. õppeaasta stipendiaadid.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

  1. Isiklik avaldus, mis sisaldab ka isiku- ja kontaktandmeid.
  2. Tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja immatrikuleerimise kohta.
  3. Õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijatel tuleb esitada koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest.
  4. Curriculum vitae (CV).
  5. Lühiülevaade stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning töökogemusest, samuti nägemus, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, sh ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks.
  6. Lühiülevaade, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Taotlused palume esitada kas eesti või inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saata hiljemalt 05. oktoobri 2017.a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis (või Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis)

Nimekast 3466, Tallinna Postkontor, Narva mnt 1, 10506, Tallinn, Harjumaa

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult e-kirja või kirjaga detsembri esimestel nädalatel. Määratud stipendium väljastatakse stipendiaadi pangakontole, mistõttu küsitakse stipendiaadilt vajadusel eelnevalt veel täiendavaid andmeid (isikukood, täisnimi isikut tõendava dokumendi järgi, korrektsed pangaandmed jt). Pangaandmed peavad sisaldama kõiki rahvusvahelisteks pangaoperatsioonideks vajalikke rekvisiite. Stipendiumite ülekandmisel pangakontodele välismaal maksavad stipendiaadid ülekandekulud kahasse saatjaga. Harald Raudsepa stipendiumid on tulumaksuvabad. Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutuse Eestis juhatuse poolt moodustatud konkursikomisjon.

On väga oluline, et avaldusel oleksid esitatud taotleja täielikud ja korrektsed kontaktandmed (postiaadress, alternatiivaadressid, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal märkida oma nimi ja aadress.

*   *   *

Võimalike küsimuste kohta leiate vastuseid ja soovitusi käesoleva veebilehe rubriigist "KKK" (Korduma Kippuvad Küsimused).

Avaldatud 03. septembril 2017.a.

  


 

EELTEADE

Harald Raudsepa stipendiumide väljaandmise küsimuses 2017./2018. õppeaastaks on ERAF Sihtasutuse Eestis poole pöördunud juba mitmed üliõpilased. Informatsiooniks ka teistele huvilistele.

Ka selle õppeaasta H. Raudsepa stipendiumide konkurss toimub nagu varemgi 05. oktoobrist kuni 30. novembrini. Stipendiumidele võivad kandideerida ülikoolide bakalaureuse- ja magistriõppe  täiskoormusega õppivad üliõpilased. Meie reeglid on niisugused, et stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased alates bakalaureuseõppe teisest kursusest esimese kursuse õppetulemuste põhjal. Konkursikomisjon arvestab peale hinnete ka muud ühiskondlikku aktiivsust. Stipendiumi suurus õppeaastaks on 1500 EUR ja määramise korral saab selle kätte enne detsembri lõppu (jõuludeks). Ka sel aastal anname ilmselt välja 24 - 25 stipendiumi. Peamised kriteeriumid kandideerimisel on hea õppeedukus ja eesmärgipärane ning tulemuslik teaduslik, kultuuriline, sportlik või muu ühiskondlik tegevus õppimise kõrval. Tuleb arvestada sellega, et tavaliselt on laekunud konkursile 170-200 avaldust. Konkurss kuulutatakse välja septembri alguses ajalehes Postimees ja käesoleval veebilehel ning avaldused tuleb esitada vastavalt väljakuulutatud konkursitingimustele enne 05. oktoobrit. Stipendiumile ei saa kandideerida eelmise õppeaasta stipendiaadid. Lisainformatsiooni sageli tekkivatele küsimustele leiate käesoleva veebilehe rubriigist KKK (Korduma Kippuvad Küsimused).

ERAF Sihtasutuse Eestis juhatus

Avaldatud 17. augustil 2017

 


Harald Raudsepa 2016./2017. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemused

31. augustil 2016. a. välja kuulutatud Harald Raudsepa stipendiumide avalik konkurss 2016./2017. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 185 taotlust, millest konkursikomisjon ei kvalifitseerinud konkursil osalema kahte taotlust.

Konkursile osalema jäänud 183-st üliõpilasest õpib bakalaureuseõppes 70 ja magistriõppes 113 üliõpilast, neist Eesti ülikoolides 124 ja välismaa ülikoolides 59 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 59,6 %.

ERAF SIhtasutus Eestis andis 2016./2017. õppeaastaks välja 24 stipendiumi väärtusega á 1500 EUR, kogusummas 36 000 EUR,

neist 7 bakalaureuseõppe ja 7 magistriõppe üliõpilasele, kes õpivad Eesti ülikoolides ning 10 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilastele.

Kõigile konkursil osalenutele on e-postiga välja saadetud teade personaalsest konkursitulemusest.

Kes ei ole e-teadet kätte saanud, palume pöörduda e-kirjaga ERAF Sihtasutuse juhatuse poole.

Järgmisest stipendiumikonkursi toimumisest loodab ERAF Suhtasutus Eestis teatada 2017. aasta septembri alguseks.

Avaldatud 25. novembril 2016.a.

 

© 2023 Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis