ERAF Sihtasutus Eestis
Avaleht
Sihtasutusest / kontakt
Harald Raudsepa stipendiumidest
Kes oli Harald Raudsepp?
K K K

Harald Raudsepa 2016./2017. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemused

31. augustil 2016. a. välja kuulutatud Harald Raudsepa stipendiumide avalik konkurss 2016./2017. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 185 taotlust, millest konkursikomisjon ei kvalifitseerinud konkursil osalema kahte taotlust.

Konkursile osalema jäänud 183-st üliõpilasest õpib bakalaureuseõppes 70 ja magistriõppes 113 üliõpilast, neist Eesti ülikoolides 124 ja välismaa ülikoolides 59 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 59,6 %.

ERAF SIhtasutus Eestis andis 2016./2017. õppeaastaks välja 24 stipendiumi väärtusega á 1500 EUR, kogusummas 36 000 EUR,

neist 7 bakalaureuseõppe ja 7 magistriõppe üliõpilasele, kes õpivad Eesti ülikoolides ning 10 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilastele.

Kõigile konkursil osalenutele on e-postiga välja saadetud teade personaalsest konkursitulemusest.

Kes ei ole e-teadet kätte saanud, palume pöörduda e-kirjaga ERAF Sihtasutuse juhatuse poole.

Järgmisest stipendiumikonkursi toimumisest loodab ERAF Suhtasutus Eestis teatada 2017. aasta septembri alguseks.

Avaldatud 25. novembril 2016.a.

 

© 2017 Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis