ERAF Sihtasutus Eestis
Avaleht
Avaleht
Sihtasutusest / kontakt
Harald Raudsepa stipendiumidest
Kes oli Harald Raudsepp?
K K K

Harald Raudsepa stipendiumidest

USA-s tegutsev mittetulunduslik Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. (edaspidi – Fond) andis kuni 2015. aastani igal õppeaastal Eesti ja välismaa ülikoolide päevases õppevormis ja täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele välja Harald Raudsepa-nimelisi stipendiume. Alates 2016./2017. õppeaastast võttis Harald Raudsepa-nimeliste stipendiumide välja-andmise üle Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis (edaspidi - Sihtasutus).
Stipendiumid määratakse üheks akadeemiliseks õppeaastaks ning nende väljaandmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Avaliku konkursi toimumisest antakse teada vähemalt ühes Eesti üleriigilise levikuga päevalehes ja Sihtasutuse käesoleval veebilehel.
Konkursi tingimused eelolevaks akadeemiliseks aastaks määrab Sihtasutuse juhatus ja teeb avalikult teatavaks hiljemalt jooksva aasta septembri alguses, lähtudes Sihtasutuse rahalistest võimalustest. Väljaantavate stipendiumide arvu ja stipendiumi nominaalsuurust võib Sihtasutuse juhatus seejuures konkursikuulutuses mitte avaldada.
Stipendiumide taotlemisel ei kasutata blankette ega kutsuta taotlejaid vestlusele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb konkursikuulutuses näidatud tähtajaks ja näidatud nimekasti adressile esitada kirjalik avaldus koos kuulutuses loetletud dokumentidega. Taotluse dokumendid tuleks esitada eesti keeles, välisülikoolide tõendid inglise keeles.
Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Sihtasutuse juhatuse poolt määratud konkursikomisjon. Taotlejaid teavitatakse e-kirjaga konkursi tulemustest personaalselt detsembrikuu esimesel-teisel nädalal. 
Konkursikomisjoni poolt valitud stipendiaadid peavad esitama Sihtasutusele täiendavalt oma isikukoodi ja pangaandmed. Stipendiumid väljastab Sihtasutus pangaülekannetena. Stipendiumid on tulumaksuvabad ja neid ei pea kajastama jooksva aasta tuludeklaratsioonis.
© 2024 Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis