ERAF Sihtasutus Eestis
Avaleht
Avaleht
Sihtasutusest / kontakt
Harald Raudsepa stipendiumidest
Kes oli Harald Raudsepp?
K K K

Harald Raudsepa 2023./2024. õppeaasta stipendiumikonkursi tulemustest

 2023.a. augusti lõpul ajalehes "Postimees" välja kuulutatud avalik stipendiumikonkurss Harald Raudsepa nimelistele stipendiumitele 2023./2024. õppeaastaks on lõppenud. Konkursile laekus 79 avaldust, millest komisjon kvalifitseeris konkursil osalema kõik avaldused.

Avalduse esitanud üliõpilastest õpib bakalaureuseõppes 32 ja magistri- või integreeritud õppes 47 üliõpilast, neist välismaa ülikoolides 25 üliõpilast.

Naisüliõpilaste osakaal konkursil osalenute seas oli 68,35%.

ERAF Sihtasutuse Eestis juhatus otsustas 2023./2024. õppeaastaks välja anda 26 stipendiumi väärtusega á 1750 EUR, kogusummas 45 500 EUR,

neist 4 bakalaureuseõppe ja 11 magistri- või integreeritud õppe üliõpilasele, kes õpivad Eesti ülikoolides ja 11 stipendiumi välismaa ülikoolides õppivatele üliõpilasele.

Kõigile konkursil osalenutele on teade personaalsest konkursitulemusest e-postiga välja saadetud, stipendiaatidele on stipendiumid nende pangakontodele üle kantud.

Kui keegi taotlenutest ei ole e-teadet seni kätte saanud, palume pöörduda e-posti teel ERAF Sihtasutuse poole.

Järgmise stipendiumikonkursi toimumisest annab ERAF Sihtasutus Eestis teada 2024. aasta septembri alguseks.

 

Avaldatud 29. novembril 2023.a. 

 


 

HARALD RAUDSEPA STIPENDIUMID 2023/2024

Estonian-Revelia Academic Fund'i Sihtasutus Eestis, (lüh. ERAF Sihtasutus Eestis) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolides täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe eesti üliõpilastele 2023./2024. õppeaastaks välja 25 stipendiumi väärtusega 1750 EUR.

NB! Stipendiumile ei saa kandideerida rakenduskõrgkoolide või rakendusõppe üliõpilased, samuti bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2022./2023.õppeaasta stipendiaadid.

 Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

1)   isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;

2)   tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja täiskoormusega õppimise kohta;

3)   õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijad peaksid esitama koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;

4)   curriculum vitae (CV), lisades sellele

 - lühiülevaate stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning    töökogemustest, samuti nägemuse, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, s.h  ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks;

- lühiülevaate, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Avaldused ja CV palume esitada eesti keeles, välisülikoolide tõendid inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid kasutatakse ainult konkursi läbiviimise eesmärgil. Stipendiumikomisjon ei aktsepteeri e-posti teel esitatud taotlusi ning dokumente.

Stipendiumitaotlused palume saata hiljemalt 15. oktoobri 2023. a. postitemplit kandva kirjaga aadressile:

ERAF Sihtasutus Eestis (või Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutus Eestis)

Nimekast 3672, Pallasti 28,  Pallasti Postkontor, 10507, Tallinn, Harjumaa

Konkursi tulemustest teatatakse taotlenule kirjalikult e-kirja või kirjaga detsembri esimestel nädalatel. Määratud stipendium väljastatakse stipendiaadi pangakontole, mistõttu stipendiaadilt küsitakse vajadusel eelnevalt veel täiendavaid andmeid (isikukood, täisnimi isikut tõendava dokumendi järgi, korrektsed pangaandmed jt). Pangaandmed peavad sisaldama kõiki rahvusvahelisteks pangaoperatsioonideks vajalikke rekvisiite. Stipendiumide ülekandmisel pangakontodele välismaal maksavad stipendiaadid ülekandekulud kahasse saatjaga. Harald Raudsepa stipendiumid on tulumaksuvabad.

On väga oluline, et avaldustel oleks ära märgitud taotleja täielikud ja korrektsed kontaktandmed (postiaadress, alternatiivaadressid, e-post, telefonid jt). Ka taotluse ümbrikule tuleks saatjal kindlasti lisada oma nimi ja aadress.

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fundi Sihtasutuse Eestis juhatuse poolt moodustatud konkursikomisjon.

*   *   *

Võimalike küsimuste kohta leiate vastuseid ja soovitusi käesoleva veebilehe rubriigist „KKK” (Korduma Kippuvad Küsimused).

Avaldatud 28. augustil 2023. a.

 

 

 

 

© 2024 Estonian-Revelia Academic Fund’i Sihtasutus Eestis